Czy stopy procentowe posiadają duże znaczenie przy kredytach gotówkowych?

Zadłużenie krótkoterminowe charakteryzuje się zazwyczaj stosunkowo niewielkimi kosztami, do tego limitowanymi ustawą antylichwiarską. Warto jednak przeanalizować, jak na pożyczki gotówkowe wpływa polityka monetarna, którą zarządza bezpośrednio Narodowy Bank Polski, czyli inaczej bank centralny. W artykule zobaczysz relacje zachodzące pomiędzy stopami procentowymi, a kosztami zadłużenia krótko oraz długoterminowego. Dzięki temu znacznie lepiej podejdziesz do podpisywania umowy kredytowej.Wpływ polityki monetarnej na kredyty krótko oraz długoterminoweKredytów gotówkowych udziela się zazwyczaj na bazie oprocentowania stałego oraz zmiennego, czy w oparciu o marżę i powiązanie ze stawką międzybankową WIBOR (poziom, na którym zadłużają się banki detaliczne pomiędzy sobą). Niektórzy kredytobiorcy uważają, że przy wyborze oprocentowania stałego koszty podczas obowiązywania całej umowy się nie zmieniają. To jednak niekoniecznie prawda, ponieważ przy zmianie polityki monetarnej, aktualnych stóp procentowych następuje aktualizacja harmonogramu spłat. A zatem stopy procentowe odgrywają znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu. Przy kredytach gotówkowych, z założenia krótkoterminowych wahania stóp procentowych w narodowej gospodarce nie są, aż tak znaczące, ponieważ taki rodzaj zadłużenia spłaca się dość szybko. Inaczej kwestia stóp procentowych kształtuje się przy pożyczkach długoterminowych (najczęściej mieszkaniowych). Wtedy wytypowanie właściwego momentu wejścia do podpisania umowy kredytowej jest wręcz kluczowe dla ochrony ekonomicznej gospodarstwa domowego.Za co w ogóle odpowiadają stopy procentowe?Przy rosnącej inflacji bank centralny bierze odpowiedzialność za podniesienie stóp procentowych, aby w dużym stopniu „schłodzić” akcję kredytową i wymusić na społeczeństwie potrzebę oszczędzania. Przy wysokich stopach procentowych opłacalność kredytów gotówkowych, długoterminowych i krótkoterminowych znacząco maleje, natomiast podnosi się potencjał oszczędzania na lokatach terminowych. Z drugiej strony przy bardzo niskich stopach procentowych, które wymusza wystąpienie czynników kryzysowych w gospodarce zadłużenie w dowolnym formacie opłaca się dość mocno. Natomiast przy niskich stopach procentowych spada znaczenie lokat bankowych. W Polsce od ponad dziesięciu lat kredytobiorcy mają do czynienia z niskimi stopami procentowymi. Te pojawiły się po ostatnim kryzysie finansowym.Dlaczego kontrola stóp procentowych jest ważna?Bez regulowania inflacji pojawiają się niepokoje społeczne. Polityka pieniężna pobudza lub obniża akcję kredytową, co pozwala zachować duży poziom inwestycji w czasach hossy. Poprawa wskaźników makroekonomicznych trwa jednak stosunkowo długo. W Polsce prawdopodobnie stopy procentowe wzrosną na przestrzeni kilku lat. Na razie jednak komunikaty pochodzące z Rady Polityki Pieniężnej na to nie wskazują. Co myślisz o aktualnej polityce monetarnej w kraju?


Ślady

Użyj tego linku jeśli chcesz stworzyć Ślad (Trackback) do tego wpisu

Komentarze

Wyświetl komentarze jako Płasko | Wątki

Brak komentarzy

Autor nie zezwolił na komentowanie tego wpisu