Jak się przygotować do kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na długie lata, chociaż wielu kredytobiorców decyduje się na dokonywanie bezpłatnych nadpłat, aby szybciej wyjść z zadłużenia. To bardzo pragmatyczna strategia. Jak przygotować budżet domowy na spotkanie z kredytem hipotecznym?

Wkład własny i maksymalna wartość kredytu hipotecznego

Jeden z najważniejszych czynników niezbędnych do zaciągnięcia kredytu hipotecznego to wkład własny, który według wytycznych KNF powinien wynosić 20%. Na rynku obowiązują ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ale to najczęściej niepotrzebne zwiększenie kosztów całkowitych spłaty. W przypadku wypatrzenia okazji na rynku nieruchomości możesz zdecydować się na podobny krok. Kredytobiorca nie może najczęściej wykorzystać przy kredycie hipotecznym całkowitej zdolności kredytowej. Banki nigdy nie finansują 100% wartości nieruchomości, a zatem analizę ekonomiczną należy rozszerzyć o ten czynnik. Spłata kredytu hipotecznego uniemożliwia najczęściej korzystanie z innych form zadłużenia. Zdolność kredytowa jest bowiem ograniczona w stosunku do dochodów. To bardzo ważny problem, ponieważ kredyt hipoteczny warto kalkulować również pod kątem wykończenia nieruchomości, czy potencjalnych remontów. W przypadku mniejszego niż 20% wkładu własnego spotkasz się najczęściej z podniesieniem marży i prośbą o zabezpieczenie umowy.

Przystosowanie wysokości kredytu do realnych możliwości budżetowych

Każdy bank posiada inne widełki maksymalnej wysokości kredytu hipotecznego. Największe bezpieczeństwo spłaty zapewnia dopasowanie wysokości zobowiązania do realnych zdolności ekonomicznych. W tym może pomóc bezpłatna prognoza u zarejestrowanego w bazie KNF pośrednika, symulacja spłaty. Przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadź przez kilka miesięcy test generowania miesięcznej raty na nieco wyższym poziomie niż przewidujesz. To pozwoli ocenić, czy budżet domowy jest gotowy na takie obciążenie bez nadmiernej presji i stresu.

Zmiana warunków kredytu hipotecznego zdarza się w zmiennej gospodarce

Warunki kredytu hipotecznego mogą zmienić się z czasem i to niezależnie od woli kredytobiorcy. Główne czynniki ryzyka do analizy to polityka monetarna (stopy procentowe), aktualizacja ustawy o kredycie hipotecznym, pogorszenie dochodów kredytobiorcy wymuszające wniesienie innych zabezpieczeń. W razie problemów ze spłatą otrzymasz zgodnie z ustawą plan restrukturyzacyjny, na który możesz się zgodzić lub nie. Nie jest to obowiązkowe założenie.