Czy bank pomaga w restrukturyzacji kredytu hipotecznego?

Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego występują. Czy bank pomaga w ich rozwiązywaniu, czy od razu rozwiązuje umowę i wymaga spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami. Zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym mówi wyraźnie o odpowiedzialności kredytodawców za pomoc w restrukturyzacji.Plan restrukturyzacyjny założony ustawowoOpóźnienie ze spłatą kredytu hipotecznego wywołuje szybkie konsekwencje w postaci wezwania do uregulowania długu w terminie do czternastu dni. W tym czasie kredytobiorca może jednak złożyć wniosek o restrukturyzację ze szczegółowym opisem sytuacji ekonomicznej. Już przy wezwaniu do uregulowania zależności kredytobiorca znajdzie informacje o potencjale restrukturyzacji. Opóźnienia oczywiście ograniczają zdolność kredytową i uniemożliwiają w praktyce korzystanie z innych form kredytów krótkoterminowych.Praktyki restrukturyzacyjne zgodnie z ustawąRestrukturyzacja odbywa się dopiero po realnej ocenie wniosku restrukturyzacyjnego. Bank podejmuje decyzję, czy kredytobiorca nie reguluje rat nie ze swojej winy. Na tym etapie otwiera się droga do dalszych negocjacji. Najpopularniejsza praktyka pomocy to zawieszenie płatności na pewien czas. Można to porównać do wakacji kredytowych, chociaż w indywidualnych przypadkach banki zgadzają się na dłuższe okresy bez płatności lub na stworzenie tzw. rat balonowych. Kredytobiorca nie płaci rat przez kilka miesięcy, a koszty przesuwają się na ostatni okres zadłużeniowy. Nie ma również problemu ze zmianą wysokości rat kredytu hipotecznego, aby pasowały do zarobków kredytobiorcy. Nawet ustawa o kredycie hipotecznym sugeruje wyraźnie takie rozwiązanie. Można z powodzeniem wnioskować o wydłużenie okresu spłaty, co prowadzi naturalnie do obniżenia raty. Niestety wydłużanie okresu kredytowania wiąże się ze znacznie większymi kosztami całkowitymi i ryzykiem wejścia w trend podnoszenia stóp procentowych.Czas na sprzedaż kredytowanej nieruchomościW razie odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia bank wyjaśnia kredytobiorcy, dlaczego do tego doszło. Termin na sprzedaż nieruchomości po odmowie restrukturyzacji to sześć miesięcy, a zatem okres najczęściej wystarczający, aby uzyskać rynkowe, normalne ceny i zaspokoić tym samym roszczenia kredytodawcy.


Ślady

Użyj tego linku jeśli chcesz stworzyć Ślad (Trackback) do tego wpisu

Komentarze

Wyświetl komentarze jako Płasko | Wątki

Brak komentarzy

Autor nie zezwolił na komentowanie tego wpisu