Kredyt hipoteczny, a problem wkładu własnego

Do pozyskania kredytu hipotecznego kredytobiorca potrzebuje wkładu własnego w celu zabezpieczenia warunków spłaty. Tematyka wkładu własnego jest niezwykle ważna przy ograniczaniu kosztów całkowitych spłaty kredytu hipotecznego, a także w ramach negocjowania warunków podpisania umowy.Ustawa o kredycie hipotecznym i wytyczne KNFStandardowa wysokość wkładu własnego ustalona przez KNF to 20%. Im więcej, tym naturalnie lepiej, ponieważ to prowadzi do negocjacji stawek marży, czy nawet prowizji. Dla banku klient, który posiada duże oszczędności własne jest bezpieczny. Przy mniejszym wkładzie własnym klienta bank wymaga drogiego ubezpieczenia (spłacanego, aż do momentu osiągnięcia odpowiednich wskaźników). Wkład własny kształtuje się też w odniesieniu do wartości nieruchomości. Mniejszy metraż jest w Polsce najpopularniejszy, również z tego powodu.Bezpieczeństwo w ramach płynności bankówDlaczego banki nie mogą udzielać kredytów hipotecznych bez wkładu własnego? To niebezpieczne założenie, które może prowadzić duże instytucje do dużych wahań płynności. Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego odnosi się do szczegółów technicznych. Dodatkowe wytyczne KNF dotyczą waluty kredytowania, a także czasu obowiązywania umowy. Kredyt hipoteczny bank powinien udzielać w walucie, w której klient zarabia, nie dłużej niż na 35 kolejny lat.Zarządzanie wkładem własnym przez kredytobiorcęWarto pamiętać, że wkład własny wędruje na konto sprzedawcy nieruchomości, np. dewelopera, a nie na rachunek banku. Ze względów bezpieczeństwa środki najlepiej przekazywać po wydaniu pozytywnej decyzji o kredytowaniu. W innym przypadku można stracić nawet całe oszczędności. Przy budowie domu jednorodzinnego wkładem własnym staje się działka lub prace budowlane wykonywane we własnym zakresie. Im szerszy zakres, tym z reguły lepiej. Nie trzeba zatem w każdym przypadku oszczędzać, ale dysponować konkretnym majątkiem. Banki odrzucają najczęściej wnioski, w których kredytobiorca nie spełnia kryterium wkładu własnego. To działanie automatyczne, niezależne nawet od instytucji finansowej, tylko od odgórnych wytycznych. Wkład własny to nie tylko gotówka, ale również zastaw na papierach wartościowych, czy środki zgromadzone na IKE.


Ślady

Użyj tego linku jeśli chcesz stworzyć Ślad (Trackback) do tego wpisu

Komentarze

Wyświetl komentarze jako Płasko | Wątki

Brak komentarzy

Autor nie zezwolił na komentowanie tego wpisu