Dlaczego firmy pożyczkowe znajdują się w trudnej sytuacji?

Firmy pożyczkowe borykają się z dużym problemem ograniczenia kosztów pozaodsetkowych. Prawo w tej materii zmienia się ciągle na niekorzyść mniejszych kredytodawców. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o politykę antylichwiarską. To jedno z głównych haseł obecnej ekipy rządzącej. W artykule poznasz główne cechy krajowego sektora pozabankowego.

Coraz mniejsza konkurencyjność firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe to stosunkowo niewielka konkurencja dla banków. Marki pożyczkowe obsługują zaledwie kilka procent wszystkich pożyczek gotówkowych w porównaniu do największych graczy posiadających dodatkowo zróżnicowane procedury ograniczania ryzyka. Główny problem firm pożyczkowych to ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, podatek bankowy, ograniczenia dotyczące rozliczeń podatkowych w odniesieniu do niespłaconych przez klientów długów. Firmy pożyczkowe z racji specjalizacji obsługują najczęściej kredytobiorców mniej wiarygodnych ekonomiczne. Znajdujących się wręcz na krawędzi wypłacalności. To powoduje zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Nadmierne ograniczenie kosztów pozaodsetkowych przy obsłudze niewielkich kwot pożyczek konsumpcyjnych doprowadzi ostatecznie do zapaści całego sektora, o czym już mówi wiele powiązanych instytucji analitycznych, a także sami przedsiębiorcy. Wystarczy wspomnieć o Instytucie Staszica.

Walka z lichwą może doprowadzić do negatywnych konsekwencji gospodarczych

Eliminacja firm pożyczkowych, aby walczyć z lichwą odniesie wręcz odwrotny skutek. Dlaczego? Potrzeby kapitałowe nagle nie znikają, a potencjalny kredytobiorca ze zdolnością kredytową niewystarczającą w banku przejdzie do podejrzanych praktyk (szara strefa, realny rozwój grup przestępczych). Analitycy podejrzewają również udzielanie pożyczek bez żadnych norm, bez rejestracji w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego, bez spełniania założeń o prowadzeniu działalności gospodarczej. Załamanie rynku pożyczkowego może prowadzić w krótkiej perspektywie do pożądania nowych programów socjalnych narzucających jeszcze poważniejsze konsekwencje budżetowe.

Co robić, jeżeli korzystasz tylko z firm pożyczkowych?

Postaraj się pracować nad zdolnością kredytową. Monitoruj zmiany prawne dotyczące ograniczenia kosztów pozaodsetkowych. Badaj wiarygodność kredytodawcy w rejestrach KNF (bezpłatny dostęp). Na razie Polska należy do krajów, w których udało się opanować praktyki lichwiarskie, a także rozwinąć dynamicznie sektor pozabankowy. Ograniczenia w prowadzeniu podobnej działalności są już nie na miejscu i warto prowadzić możliwie najwięcej negocjacji, aby uzyskać prawdziwy obraz sytuacji, szczególnie od przedsiębiorców biorących na siebie ryzyko. Główne zalety dotychczasowych regulacji to bezpieczeństwo konsumenta, większa wiarygodność kredytodawców, wzrost popytu na drobne chwilówki, kredyty gotówkowe poza klasyczną bankowością detaliczną. Konkurencja, niezależnie od branży to zawsze wartościowy element dla konsumentów.

Czy bank pomaga w restrukturyzacji kredytu hipotecznego?

Problemy ze spłatą kredytu hipotecznego występują. Czy bank pomaga w ich rozwiązywaniu, czy od razu rozwiązuje umowę i wymaga spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami. Zaktualizowana ustawa o kredycie hipotecznym mówi wyraźnie o odpowiedzialności kredytodawców za pomoc w restrukturyzacji.Plan restrukturyzacyjny założony ustawowoOpóźnienie ze spłatą kredytu hipotecznego wywołuje szybkie konsekwencje w postaci wezwania do uregulowania długu w terminie do czternastu dni. W tym czasie kredytobiorca może jednak złożyć wniosek o restrukturyzację ze szczegółowym opisem sytuacji ekonomicznej. Już przy wezwaniu do uregulowania zależności kredytobiorca znajdzie informacje o potencjale restrukturyzacji. Opóźnienia oczywiście ograniczają zdolność kredytową i uniemożliwiają w praktyce korzystanie z innych form kredytów krótkoterminowych.Praktyki restrukturyzacyjne zgodnie z ustawąRestrukturyzacja odbywa się dopiero po realnej ocenie wniosku restrukturyzacyjnego. Bank podejmuje decyzję, czy kredytobiorca nie reguluje rat nie ze swojej winy. Na tym etapie otwiera się droga do dalszych negocjacji. Najpopularniejsza praktyka pomocy to zawieszenie płatności na pewien czas. Można to porównać do wakacji kredytowych, chociaż w indywidualnych przypadkach banki zgadzają się na dłuższe okresy bez płatności lub na stworzenie tzw. rat balonowych. Kredytobiorca nie płaci rat przez kilka miesięcy, a koszty przesuwają się na ostatni okres zadłużeniowy. Nie ma również problemu ze zmianą wysokości rat kredytu hipotecznego, aby pasowały do zarobków kredytobiorcy. Nawet ustawa o kredycie hipotecznym sugeruje wyraźnie takie rozwiązanie. Można z powodzeniem wnioskować o wydłużenie okresu spłaty, co prowadzi naturalnie do obniżenia raty. Niestety wydłużanie okresu kredytowania wiąże się ze znacznie większymi kosztami całkowitymi i ryzykiem wejścia w trend podnoszenia stóp procentowych.Czas na sprzedaż kredytowanej nieruchomościW razie odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia bank wyjaśnia kredytobiorcy, dlaczego do tego doszło. Termin na sprzedaż nieruchomości po odmowie restrukturyzacji to sześć miesięcy, a zatem okres najczęściej wystarczający, aby uzyskać rynkowe, normalne ceny i zaspokoić tym samym roszczenia kredytodawcy.


Konsolidacja - podejmij decyzję zanim będzie za późno

Konsolidacja to połączenie kilku naszych kredytów zaciągniętych wcześniej w innych bankach. Jak się okazuje decyzja o konsolidacji naszych dotychczasowych zobowiązań powinna zostać podjęta w sytuacji, kiedy nie mamy trudności z terminową spłatą bieżących kredytów i jeszcze spłacamy je regularnie, aczkolwiek jest nam już coraz ciężej i przewidujemy jeszcze większe problemy. Zanim bank wyrazi zgodę na przejęcie i połączenie naszych długów z pewnością wnikliwe przeanalizuje naszą sytuację finansowo-ekonomiczną a także zweryfikuje naszą dyscyplinę płatniczą bazując przede wszystkim na raportach Biura Informacji Kredytowej. To, że za każdym razem zaciągając poprzednie kredyty poddawaliśmy się odrębnej analizie zdolności kredytowej nie ma tutaj kompletnie większego znaczenia. Konsolidacja kredytów to dla każdego banku zaciąganie nowego zadłużenia w związku z tym nasza historia musi zostać ponownie wnikliwie zbadana. Dlatego jeżeli już decydujemy się na konsolidacje zobowiązań musimy liczyć się z koniecznością dostarczenia do banku szeregu dokumentów m.in. dowodu potwierdzającego naszą tożsamość, zaświadczenia o dochodach, wyciągu z konta osobistego, czy też obowiązujących umów kredytowych.


Na co zwracać uwagę przy konsolidacji kredytów?


Jeśli już zdecydowaliśmy się na spłatę i połączenie naszych bieżących zobowiązań na rzecz jednego kredytu, czyli inaczej mówiąc na konsolidację powinniśmy przed podjęciem takiej decyzji porównać dostępne na rynku oferty. W pierwszym kroku możemy skorzystać z dostępnych w sieci rankingów i porównywarek, które z pewnością pozwolą nam zawęzić obszar poszukiwań i co więcej pomogą znaleźć najlepszą dla nas ofertę. Kiedy wytypujemy odpowiednie banki, nie pozostaje nam już nic innego, jak złożyć wnioski i oczekiwać na propozycje ze strony banków. Analizując otrzymane oferty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na:  • kwotę raty po konsolidacji – rata powinna być niższa od sumy dotychczasowych obciążeń, szczególnie kiedy wydłuży nam się okres kredytowania,

  • całkowitą kwotę do spłaty – bank w zamian za konsolidację kredytów może wymagać wniesienia dodatkowej prowizji, której kwota nie będzie uwzględniona w miesięcznej racie, jednak wpłynie ona na całkowity koszt kredytu,

  • Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO) – wskaźnik ten nie uwzględnia niektórych opłat dodatkowych, warto się nim sugerować,

  • wymagane zabezpieczenia – im bardziej wartościowe zabezpieczenie, tym atrakcyjniejsze warunki kredytu.

  • okres spłaty po konsolidacji – im dłuższy tym niższa kwota miesięcznej raty, jednak wyższa całkowita kwota do spłaty,


Kredyt hipoteczny, a problem wkładu własnego

Do pozyskania kredytu hipotecznego kredytobiorca potrzebuje wkładu własnego w celu zabezpieczenia warunków spłaty. Tematyka wkładu własnego jest niezwykle ważna przy ograniczaniu kosztów całkowitych spłaty kredytu hipotecznego, a także w ramach negocjowania warunków podpisania umowy.Ustawa o kredycie hipotecznym i wytyczne KNFStandardowa wysokość wkładu własnego ustalona przez KNF to 20%. Im więcej, tym naturalnie lepiej, ponieważ to prowadzi do negocjacji stawek marży, czy nawet prowizji. Dla banku klient, który posiada duże oszczędności własne jest bezpieczny. Przy mniejszym wkładzie własnym klienta bank wymaga drogiego ubezpieczenia (spłacanego, aż do momentu osiągnięcia odpowiednich wskaźników). Wkład własny kształtuje się też w odniesieniu do wartości nieruchomości. Mniejszy metraż jest w Polsce najpopularniejszy, również z tego powodu.Bezpieczeństwo w ramach płynności bankówDlaczego banki nie mogą udzielać kredytów hipotecznych bez wkładu własnego? To niebezpieczne założenie, które może prowadzić duże instytucje do dużych wahań płynności. Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego odnosi się do szczegółów technicznych. Dodatkowe wytyczne KNF dotyczą waluty kredytowania, a także czasu obowiązywania umowy. Kredyt hipoteczny bank powinien udzielać w walucie, w której klient zarabia, nie dłużej niż na 35 kolejny lat.Zarządzanie wkładem własnym przez kredytobiorcęWarto pamiętać, że wkład własny wędruje na konto sprzedawcy nieruchomości, np. dewelopera, a nie na rachunek banku. Ze względów bezpieczeństwa środki najlepiej przekazywać po wydaniu pozytywnej decyzji o kredytowaniu. W innym przypadku można stracić nawet całe oszczędności. Przy budowie domu jednorodzinnego wkładem własnym staje się działka lub prace budowlane wykonywane we własnym zakresie. Im szerszy zakres, tym z reguły lepiej. Nie trzeba zatem w każdym przypadku oszczędzać, ale dysponować konkretnym majątkiem. Banki odrzucają najczęściej wnioski, w których kredytobiorca nie spełnia kryterium wkładu własnego. To działanie automatyczne, niezależne nawet od instytucji finansowej, tylko od odgórnych wytycznych. Wkład własny to nie tylko gotówka, ale również zastaw na papierach wartościowych, czy środki zgromadzone na IKE.


Inwestycja dla każdego czyli kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy na dzień obecny może pochwalić się solidną frekwencją zainteresowania. Jest tysiące osób, które zdecydowało się na to rozwiązanie, albo tez zamierza, bo jednak obok takiej oferty to trudno jest przejść obojętnie. Rzeczywiście w tym przypadku zagwarantowane są ciekawe warunki, banki starają się o aprobatę klientów, stąd też można liczyć na szeroki wachlarz usług finansowych. Oczywiście podstawą jest pobranie cennych wskazówek przed podjęciem ostatecznego wyboru. Nie ma, co się spieszyć z podjęciem decyzji, gdyż przez takie zachowanie można narobić sobie problemów. Kredyt gotówkowy zasługuje na skupienie i dokładną analizę, bo przecież tu chodzi o pieniądze i każda pochopnie podjęta decyzja może okazać się fiaskiem. Jeszcze kilka lat temu nie można było liczyć na rozwiązania finansowe, teraz sporo się w tym temacie zmieniło i nie pozostaje nic innego jak tylko z tego faktu korzystać. W razie nawet najmniejszych obaw, czy też wątpliwości to nie trzeba liczyć na szczęście i wybierać pierwszą propozycję, lecz poradzić się kogoś obytego w tym środowisku. Kredyt gotówkowy może przynieść naprawdę wiele dobrego, ale to już zależy od podejścia osoby zainteresowanej, kiedy jest obiektywne to tez ogromne prawdopodobieństwo zadowolenia z inwestycji.

Kredytobiorcą jest ta osoba, która wybrała już kredyt gotówkowy i podpisała umowę z bankiem z gwarancją otrzymania gotówki lub przelewu. Osoba zainteresowana oczywiście zobowiązana jest do wyregulowania zadłużenia w terminie, wedle wcześniej określonych warunków umowy. Stąd też podstawa jest odpowiednie podejście do tych kwestii, aby czasem nie narazić się na ryzyko. Kiedy jest dobrze przemyślany kredyt gotówkowy, wtedy też nie ma żadnego ryzyka, że coś się straci, bo można tylko zyskać, mianowicie dodatkowy zastrzyk pieniądza, który czasem bardzo się przydaje.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel jest propozycją finansową, na która jak najbardziej opłaca się zwrócić szczególną uwagę. Rzeczywiście jest zainteresowanie ofertą, bo przecież wyróżnia się ona wygodnymi warunkami. Każda zainteresowana osoba zobowiązana jest do dostarczenia argumentów wiarygodności, a jest o weksel in blanco, poręczenie osób trzecich oraz zaświadczenie z ZUS. Seniorzy, którzy przecież również stanowią wysoki procent zainteresowania muszą w terminie przedstawić ostatni wycinek emerytury, jak również zaświadczenie z ZUS, bo przecież z tych dokumentów oblicza się dokładną kwotę. To jak zagospodaruje się uzyskane środki zależy w dużej mierze od osoby zainteresowanej. Jest to przecież kredyt gotówkowy, który gwarantuje spełnienie swoich celów. Kredyt na rachunek bieżący to gwarancja oszczędności czasu, bo korzysta się z konta, które już istnieje. Bank sprawdza jego historię, w momencie kiedy nie ma zadłużeń z przeszłości, a klient jest wiarygodny to może czekać na pozytywną opinię ze strony banku. Karta kredytowa nie kosztuje dużo, jest tania w utrzymaniu. Pieniądze tutaj przelane są na podane konto i klient ma dostęp do kapitału, lecz w określonej kwocie. Dzięki takim działa łaniom nie ma ryzyka, że jednego dnia wyda się dużo, a więc tak naprawdę jest to zabezpieczenie własnych interesów.

Kredyt gotówkowy bez wątpienia warto jest przeanalizować tak dla własnego bezpieczeństwa. O tym się naprawdę dziś sporo mówi, a więc to powinno być dokładnie przemyślane. Nie codziennie przecież jest decyzja o pobraniu środków finansowych z ramienia banku, a więc oferta musi być dokładnie przemyślana. Budujące jest to, że jeszcze kilka lat temu o takich propozycjach nie było mowy. Wiele jednak się zmieniło i trzeba z tego faktu korzystać, ale zawsze z głową. Kredyt gotówkowy, a kredyt gotówkowy to oczywiście nie to samo i o tym trzeba pamiętać.

Wybieramy najlepszy kredyt gotówkowy.

Kredyt w BGŻ BNP Paribas.Sprawdźmy najlepsze oferty kredytu gotówkowego przy kwocie 53 tysięcy złotych na okres kredytowania wynoszący 48 miesięcy. Należy dodatkowo nadmienić, że wszystkie raty kredytu są równe. Sprawdźmy jak będzie wyglądał taki kredyt w BGŻ BNP Paribas. Bank wyliczy nam raty w wysokości 1226 złotych, przy dosyć niskim poziomie RRSO, które będzie równe 5,37%. Bardzo dużą zaletą tej oferty jest dosyć niska prowizja, która będzie wynosiła zaledwie 0,5%. Ponadto oprocentowanie na jakie możemy liczyć będzie wynosiło 4,99% w skali roku. Rzecz można, że jest to oferta wręcz idealna dla każdego kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu wyliczane jest według stałej stopy procentowej. Jest ono uzależnione między innymi od kwoty kredytu, od okresu kredytowania, a także od tego jaki ma profil dany klient. W ramach tej oferty prowizja będzie nie duża i wyniesie 265 złotych. Od tak dużej sumy kredytu nie jest to wygórowana prowizja w porównaniu do innych ofert jakie można znaleźć na rynku. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie kredytu jest ono wymagane przez bank i dolicza się je jednorazowo do kwoty kredytu. Dla kredytów niewielkich do dziesięciu tysięcy złotych ubezpieczenie będzie stanowiło 0,186% kwoty zaciągniętego kredytu. Dla kredytów od dziesięciu tysięcy złotych w górę ubezpieczenie będzie stanowiło 0,139% kwoty zaciągniętego kredytu. Odsetki jakie zostaną nam wyliczone przez bank i jakie będziemy płacić bankowi przez cały okres spłaty kredytu będą równe 5603 złote. Całkowita kwota kredytu jaką trzeba spłacić stanowi sumę odsetek zapłaconych w okresie kredytowania, a także prowizji jaką naliczy nam bank za udzielenie kredytu, jak również z kwoty ubezpieczenia jakie zostanie doliczone do kwoty kredytu.Kredyt w Nest Banku.Sprawdźmy jak będzie wyglądał kredyt na 53 tysiące złotych, również na okres 48 miesięcy i również przy równych ratach w Nest Banku w ofercie Nest Gotówka. Tutaj rata naszego kredytu będzie wynosiła 1273 złote. RRSO jest równe 8,04%, zaś prowizja za udzielenie kredytu jaką naliczy nam bank stanowi 10,9% kwoty jaką pożyczymy. Co do oprocentowania jest ono nieduże i wynosi 1,9% w skali roku. Największy koszt kredytu stanowi prowizja. Kredyt jest oprocentowany na dwa różne sposoby. Może być oprocentowany według stałej stopy procentowej dla kredytów jakich okres kredytowy wynosi do 36 miesięcy lub według zmiennej stopy procentowej dla kredytów branych na więcej niż 36 miesięcy. Co ważne oprocentowanie kredytu jest uzależnione od indywidualnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, a także od okresu spłaty tego kredytu. W tym konkretnym przypadku prowizja jaką zapłacimy za udzielenie kredytu będzie wynosiła 5777 złotych. Jest to bardzo duża suma zwłaszcza, że odsetki wyniosą 2308 złotych. Co do ubezpieczenia Nest Bank nie wymaga ubezpieczenia dla kredytów gotówkowych. Całkowita kwota jaką będzie trzeba spłacić będzie wynosiła 61085 złotych.


Czy stopy procentowe posiadają duże znaczenie przy kredytach gotówkowych?

Zadłużenie krótkoterminowe charakteryzuje się zazwyczaj stosunkowo niewielkimi kosztami, do tego limitowanymi ustawą antylichwiarską. Warto jednak przeanalizować, jak na pożyczki gotówkowe wpływa polityka monetarna, którą zarządza bezpośrednio Narodowy Bank Polski, czyli inaczej bank centralny. W artykule zobaczysz relacje zachodzące pomiędzy stopami procentowymi, a kosztami zadłużenia krótko oraz długoterminowego. Dzięki temu znacznie lepiej podejdziesz do podpisywania umowy kredytowej.Wpływ polityki monetarnej na kredyty krótko oraz długoterminoweKredytów gotówkowych udziela się zazwyczaj na bazie oprocentowania stałego oraz zmiennego, czy w oparciu o marżę i powiązanie ze stawką międzybankową WIBOR (poziom, na którym zadłużają się banki detaliczne pomiędzy sobą). Niektórzy kredytobiorcy uważają, że przy wyborze oprocentowania stałego koszty podczas obowiązywania całej umowy się nie zmieniają. To jednak niekoniecznie prawda, ponieważ przy zmianie polityki monetarnej, aktualnych stóp procentowych następuje aktualizacja harmonogramu spłat. A zatem stopy procentowe odgrywają znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji o zadłużeniu. Przy kredytach gotówkowych, z założenia krótkoterminowych wahania stóp procentowych w narodowej gospodarce nie są, aż tak znaczące, ponieważ taki rodzaj zadłużenia spłaca się dość szybko. Inaczej kwestia stóp procentowych kształtuje się przy pożyczkach długoterminowych (najczęściej mieszkaniowych). Wtedy wytypowanie właściwego momentu wejścia do podpisania umowy kredytowej jest wręcz kluczowe dla ochrony ekonomicznej gospodarstwa domowego.Za co w ogóle odpowiadają stopy procentowe?Przy rosnącej inflacji bank centralny bierze odpowiedzialność za podniesienie stóp procentowych, aby w dużym stopniu „schłodzić” akcję kredytową i wymusić na społeczeństwie potrzebę oszczędzania. Przy wysokich stopach procentowych opłacalność kredytów gotówkowych, długoterminowych i krótkoterminowych znacząco maleje, natomiast podnosi się potencjał oszczędzania na lokatach terminowych. Z drugiej strony przy bardzo niskich stopach procentowych, które wymusza wystąpienie czynników kryzysowych w gospodarce zadłużenie w dowolnym formacie opłaca się dość mocno. Natomiast przy niskich stopach procentowych spada znaczenie lokat bankowych. W Polsce od ponad dziesięciu lat kredytobiorcy mają do czynienia z niskimi stopami procentowymi. Te pojawiły się po ostatnim kryzysie finansowym.Dlaczego kontrola stóp procentowych jest ważna?Bez regulowania inflacji pojawiają się niepokoje społeczne. Polityka pieniężna pobudza lub obniża akcję kredytową, co pozwala zachować duży poziom inwestycji w czasach hossy. Poprawa wskaźników makroekonomicznych trwa jednak stosunkowo długo. W Polsce prawdopodobnie stopy procentowe wzrosną na przestrzeni kilku lat. Na razie jednak komunikaty pochodzące z Rady Polityki Pieniężnej na to nie wskazują. Co myślisz o aktualnej polityce monetarnej w kraju?


Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Banku Pekao SA.

Kredyty hipoteczne spełniają marzenia o własnym mieszkaniu.

Kupno mieszkania wiąże się z dosyć dużym wydatkiem na jaki nie każdego jest stać. Właśnie w tym celu banki wymyśliły kredyty mieszkaniowe pod hipotekę. Sprawdźmy ofertę przygotowaną przez Bank Pekao SA. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego jest ustalana przez bank indywidualnie. Po sprawdzeniu zdolności kredytowej klienta, bank decyduje jaka maksymalną kwotę jest mu w stanie pożyczyć. Zobowiązanie można rozłożyć na maksymalnie 30 lat. Okres kredytowania jest dosyć długi, dzięki czemu możemy rozłożyć zobowiązanie na taką ilość rat jaką będziemy w stanie na czas spłacić. Raty nie powinny być bardzo duże, aby nie zachwiały naszej płynności finansowej. Jeżeli będą wysokie może nam nie starczyć pieniędzy na regularne wpłacanie rat do banku, zobacz jakie kredyty będą dla Ciebie najlepsze https://www.kredytomania.eu.

Dla przykładu sprawdzimy kredyt mieszkaniowy w wysokości 200 000 złotych z okresem kredytowania wynoszącym 30 lat. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na takie zobowiązanie będzie go ono kosztowało 123 312 złotych. Odda do banku kwotę łączną w wysokości 323 312 złotych. Raty miesięczne będą wynosiły około 898 złotych. W porównaniu z innymi ofertami jakie można znaleźć na rynku ta jest jednym z najtańszych propozycji. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania tutaj wynosi 3,92%. Infolinia banku jest czynna cały czas dzięki czemu można zadzwonić i dokładniej zapoznać się z ofertą przygotowaną przez Bank Pekao SA. Oferta została przygotowana z myślą o osobach pełnoletnich, które nie przekroczyły siedemdziesiątego roku życia. Mogą wziąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania i spłacając go przez najbliższe 360 miesięcy lub krócej jeżeli są w stanie. Pożyczka reklamowana jest jako pożyczka bez ograniczeń. Do złożenia wniosku potrzeba kilku ważnych dokumentów. Niezbędny jest dowód osobisty, ale również konieczne jest złożenie w banku stosownego wniosku odnośnie źródła dochodów kredytobiorcy jak również określenie jaki jest cel kredytu i jakie będzie jego zabezpieczenie. Oferta została przygotowana dla tych klientów banku, którzy założą rachunek o Eurokonto i regularnie będą mieć na ten rachunek wpływy z tytułu dochodów. Muszą również założyć kartę debetową i kartę kredytową w banku jak również potrzebne będzie ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Maksymalnie LTV może utrzymywać się na poziomie 90%. Jest to oferta ciekawa, ale ma swoje ograniczenia. Nie każdy chce zakładać w banku konto, czy też kartę debetową i właśnie przez to wybierają inne oferty.

Zasady porównywania kredytów gotówkowych

Im więcej czasu poświęcisz na analizowanie kredytów gotówkowych w bankach komercyjnych i firmach pożyczkowych, tym korzystniejsze warunki podpisania umowy pożyczkowej wynegocjujesz. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób właściwie porównywać kredyty gotówkowe, aby nie nabrać się na marketing wielkich instytucji finansowych. W artykule poznasz najważniejsze, skuteczne metody porównywania kredytów gotówkowych takie jak ten przedstawiony na portalbankowy.info.

Większość kredytobiorców na krajowym rynku korzysta obecnie z multimedialnych porównywarek kredytów gotówkowych w celu oceny parametrów pożyczek krótko, średnio, czy długoterminowych. Czy to właściwe działanie? Z jednej strony tak, ponieważ multimedialna porównywarka pożyczek gotówkowych oszczędza dużo czasu i zbiera aktualne oferty z banków detalicznych i firm pożyczkowych. Z drugiej strony pojawia się ryzyko zależności porównywarki od dużej instytucji finansowej, która chce promować własne oferty wyżej od konkurencji. Z tego powodu przy wyborze porównywarki kredytów gotówkowych zwróć uwagę na niezależność narzędzia. Niektórzy blogerzy z nurtu finansowego promują właśnie niezależne porównywarki, co prowadzi do lepszego zaspokojenia potrzeb kredytobiorców. Kredytów gotówkowych nie porównuje się tylko w zakresie oprocentowania nominalnego i kosztów pozaodsetkowych. Chodzi jeszcze o opłaty dodatkowe, chociażby opłaty za przelewy. W bankach komercyjnych kredytobiorcom proponuje się najczęściej uruchomienie płatnego rachunku w cel przelania dodatkowych środków. Nie jest to najczęściej zbyt korzystne rozwiązanie, do tego mocno uzależnia konsumenta. Nie musisz samodzielnie porównywać kredytów gotówkowych, ale zdać się na doświadczenie niezależnych, wyspecjalizowanych pośredników. To dobre rozwiązanie, jeżeli zaciągasz kredyt gotówkowy po raz pierwszy. Niezależny pośrednik kredytowy działa zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, a zatem przypomina formalnie bank lub firmę pożyczkową.

Kolejne ważne cechy do porównania to prostota wypełnienia wniosku kredytowego, jasny regulamin współpracy, mnożnik kredytu gotówkowego w odniesieniu do przedstawionego dochodu miesięcznego, forma analizy kredytobiorcy. Czy trzeba przedstawiać wiele zaświadczeń, aby otrzymać pieniądze? Kredytobiorcy z reguły nie lubią formalności, więc firmy pożyczkowe uprościły procedury pozyskania pożyczki gotówkowej w internecie. Niestety nie ze wszystkich formalności można zrezygnować ze względu na ustawę o kredycie konsumenckim. Z podjęciem kredytu gotówkowego nie można się przesadnie śpieszyć, ponieważ to ogranicza perspektywy analizy. Dobre oferty wyróżniają się prostotą, jasnym wyznaczeniem oprocentowania i kosztów dodatkowych, czy perspektywą szybkiego wyjścia z umowy, jeżeli zmienisz zdanie. Firm pożyczkowych nie należy się obawiać po zmianach przepisów w ostatnich latach. Lichwiarskie zobowiązania zostały praktycznie w całości zniesione. Co myślisz o porównywaniu kredytów gotówkowych?

Kredyt gotówkowy 500 złotych na 3 miesiące.

Szukając najlepszego kredytu gotówkowego na kwotę 500 złotych z okresem kredytowania wynoszącym 3 miesiące, według internetowych rankingów najlepsza wydaje się oferta przygotowana przez Eurobank. Pożyczając tutaj 500 złotych każda z rat będzie po 220 złotych. Koszt całkowity naszego zobowiązania wyniesie 160 złotych. Zakres kwot jakie udostępnia Eurobank dla swoich klientów to kwota minimum 500 złotych, zaś maksymalnie możemy tutaj zaciągnąć zobowiązanie na 120 000 złotych. Okres kredytowania jaki możemy wybrać to okres od 3 miesięcy do maksymalnie 108 miesięcy.

Koszta związane z kredytem gotówkowym e Eurobanku.

Oprocentowanie nominalne kredytu gotówkowego w Eurobanku zazwyczaj jest stale i wynosi około 7,2% w skali roku. Prowizja jaką nalicza bank za udzielenie zobowiązania wynosi od 9 do 15% kwoty kredytu. Tytułem opłat przygotowawczych trzeba zapłacić 100 złotych. W przypadku ubezpieczenia kredytu jest ono konieczne tylko w sytuacji, kiedy dochód miesięczny brutto kredytobiorcy jest niższy niż 3 000 złotych. Jeżeli nasze wynagrodzenie miesięczne przekierujemy na nasze konto ROR, wówczas będzie ono za darmo. Rachunek do spłaty kredytu jak również i prowizja za wcześniejszą spłatę zobowiązania nic nie będą nas kosztował. Za restrukturyzację kredytu jednak już zapłacimy i będzie to kwota 85 złotych. Chcąc zmienić zmianę dnia spłaty raty kredytu gotówkowego, trzeba z tego tytułu zapłacić 20 złotych. Do skorzystania z oferty konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego źródło dochodu. Bank akceptuje wiele źródeł dochodu jakimi może być wszelkiego rodzaju umowa o pracę, zasiłek przedemerytalny, emerytury i różne renty, jak też dochody osiągane z działalności gospodarczej i na podstawie umów cywilnoprawnych. Można również osiągać dochody z działalności gospodarczej. Najmocniejszą stroną kredytu gotówkowego w Eurobanku jest to, że jest to oferta w miarę tania, jeżeli jest się wiarygodnym kredytobiorcą. Można uzyskać również stałą stopę kredytową dla naszego zobowiązania co również podnosi atrakcyjność tej oferty. W ofercie jest jeden haczyk. Możemy obniżyć oprocentowanie nominalne kredyt zakładając w banku rachunek ROR, ale trzeba wiedzieć, że bank ma w ofercie pięć różnych kont i sam z pewnością zaproponuje nam to, które jest najdroższe.

Popularne lokaty kwartalne.

Lokata mobilna i lokata skarbonka w Idea Banku.

Oferty lokat kwartalnych znajdziemy bez najmniejszego problemu w każdym banku. Oferty różnią się od siebie, uruchamia się je na różnych warunkach i różne wymagania trzeba spełniać, aby z takiej lokaty móc skorzystać. W Idea Banku znajdziemy wiele takich ofert. Jedną z nich jest lokata mobilna z oprocentowaniem 2,2%. W ramach tej lokaty możemy zdeponować środki pieniężne od kwoty 500 złotych do maksymalnie 1 miliona złotych. Oferta ta skierowana jest dla posiadaczy Konta Idealnego w Idea Banku. Jest to ten rodzaj lokaty, którą możemy założyć tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Lokata Skarbonka Plus to kolejna z propozycji przygotowanych przez Idea Bank. W ramach tej oferty bank proponuje nam oprocentowanie 2,1%. Zakres kwot jakie można wpłacać na lokatę jest taki sam jak w przypadku lokaty mobilnej. Warunkiem jest posiadanie rachunku osobistego w Idea Banku. O podobnych parametrach jest lokata nowa kasa= większy zysk. Jest ona oprocentowania na 2,1%, a zakres kwot jakie można wpłacać na tą lokatę trzymiesięczną to przedział od 5 tysięcy złotych do maksymalnie 100 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku poprzednich ofert Plus Banku, z tej można skorzystać, jeżeli posiada się w banku konto osobiste.

Lokata Powitalna w Raiffeisen Polbank jest lokatą z oprocentowaniem 2,1% w skali roku. Jest to lokata trzymiesięczna na jaką możemy wpłacić od 3 tysięcy złotych do maksymalnie 500 tysięcy złotych. Jest to lokata dla nowych klientów banku, którzy do dnia przed zawarciem umowy nie posiadali w banku żadnego innego produktu. Plan Depozytowy na 160 dni to propozycja lokaty w Toyota Banku z oprocentowaniem 2%. Jak łatwo się domyślić jest to lokata na okres 160 dni. Zakres kwot jakie można wpłacić na lokatę to przedział od 3 tysięcy złotych do maksymalnie 13 tysięcy złotych. Do skorzystania z oferty niezbędne jest założenie konta osobistego w banku. Co warto wiedzieć w ramach tej oferty można założyć maksymalnie dziesięć takich lokat, co daje nam maksymalną kwotę na lokacie w wysokości 130 tysięcy złotych. Wniosek o założenie konta jak też o założenie lokaty można złożyć przez internet za pośrednictwem strony internetowej banku.

Parametry lokat

Lokaty, pojawiają się w nowych wariantach, różniących się od siebie takimi parametrami, jak czas trwania, wysokość oprocentowania oraz także charakter lokaty, który może być stały lub zmienny. Warianty, jakie zostaną wybrane przez indywidualnego klienta banku, zależne są od tego, jak wiele chce on pozyskać korzyści finansowych i jak dużo w stanie jest on zaryzykować. W przypadku klientów, którzy zainteresowani są przede wszystkim odrobiną świętego spokoju, przy czym same korzyści majątkowe nie muszą być z ich punktu widzenia, aż tak duże, bardzo dobrze sprawdzi się lokata o oprocentowaniu stałym. Lokata bankowa, gdzie oprocentowanie jest stałe, to gwarancja zysku umiarkowanego i pewnego; taki zysk, nie będzie tak wysoki jak może się zdarzyć w przypadku lokaty bankowej o oprocentowaniu zmiennym, ale za to, charakteryzuje się dużo większym poziomem bezpieczeństwa.

Prawdą jest, że zarówno lokaty bankowe o oprocentowaniu zmiennym, jak i stałym są popularne i niosą ze sobą bardzo duży potencjał. To, który wariant wybrany zostanie przez konkretnego klienta banku, zależne jest od kilku, istotnych czynników. Pierwszym z takich czynników, jest wspomniana już gotowość podjęcia ryzyka przez klienta banku, by ewentualnie, na dłuższą metę zapewnić sobie większe zyski. Jeżeli klient gotów jest podjąć się ryzyka, musi także liczyć się z tym, że istnieje możliwość utraty pieniędzy, co jest drugą stroną medalu.

Długość lokaty, to kolejny czynnik, jaki wziąć należy pod uwagę, jeszcze przed zadecydowaniem, jaki wariant lokaty będzie odpowiedni. Kiedy lokata trwa tylko kilka miesięcy, a zatem: bardzo krótki okres czasu, możemy na dobrą sprawę większej różnicy w wysokości oprocentowania nawet nie odczuć. Tym samym, nie ma większego sensu ani celu w obieraniu lokaty zmiennej, gdy nie zdołamy prawdopodobnie nawet w pełni jej wykorzystać. Kiedy wybieramy lokatę na czas krótki, zdecydowanie rozsądniejszym wyjściem z sytuacji będzie wybór lokaty stałej, gdzie oprocentowanie pozostaje bez zmian przez cały czas obowiązywania umowy pomiędzy klienta, a bankiem. Jednocześnie, w przypadku czasu trwania lokaty już dłuższego, istnieje znacznie większa szansa na to, by uzyskać możliwość modyfikacji stopy procentowej lokaty w takim stopniu, który pozwolić mógłby na pozyskanie jak największej korzyści poprzez wzrost stopy procentowej.

Wzrost stopy procentowej lokaty bankowej, następuje stopniowo i zależny jest w największym stopniu od ustaleń banku. Bank zaś, ustala podobne wytyczne na podstawie stopy procentowej WIBOR. Mimo, że teoretycznie, dokonać można by wyboru pomiędzy lokatą zmienną, a stałą, regułą jest, że lokata o oprocentowaniu stałym, przynależna jest do lokat, których czas trwania jest stosunkowo krótki, obejmując z reguły zaledwie kilka tylko miesięcy. Analogicznie, lokata o oprocentowaniu zmiennym, wybierana jest dla wariantu lokaty o czasie trwania już znacznie dłuższym. Jako czas dłuższy trwania lokaty, uznać można nawet kilka lat.

Zanim weźmiesz pożyczkę: kilka wskazówek.

Kiedy napotykasz na pewne wyzwania finansowe - pożyczka gotówkowa może być mądrym i wykonalnym rozwiązaniem. Jeśli jednak napotykasz długoterminowy problem finansowy, warto rozważyć inne rozwiązania.Rozejrzyj się - istnieje wiele różnych firm z pożyczkami. Upewnij się, że nie wybierasz najdroższej oferty. Otwórz konto na oszczędności w nagłych wypadkach, aby pokryć wyzwania finansowe. Jeśli pracodawca oferuje bezpośredni depozyt, możesz odkładać automatycznie na konto oszczędnościowe 5 procent każdej z pensji. Prawdopodobnie nawet nie zauważysz różnicy, ale oszczędności będą tam, gdy ich będziesz potrzebować.

Ciąg dalszy "Zanim weźmiesz pożyczkę: kilka wskazówek."